Doç. Dr. Haluk BERKMEN

Doç. Dr. Haluk BERKMEN

Doç. Dr. Haluk BERKMEN

Nükleer Fizikçi

1942'de İstanbul'da doğmuştur. 1966'da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik-Matematik Bölümünden mezun olmuş, 1970'de İsveç, Lund Üniversitesi, Teorik Fizik Kürsüsü-Nükleer ve Atom Enerjisi alanında doktora almıştır. 1970 - 1980 arası ODTÜ Fizik bölümünde öğretim üyeliği yapan Berkmen, 1979'da Yüksek Enerji Fiziği dalında doçent olmuştur. 1980 ile 2002 yılları arasında Viyana’daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansında çeşitli görevler yaptı ve 30 Eylül 2002'de Birleşmiş Milletler UAEA'dan emekli olup İstanbul'a dönmüştür. Yerli ve yabancı birçok dergide çeşitli konularda onlarca makale yayınlamıştır. Üniversite seviyesinde yayınlanmış Fizik ders kitabı bulunmaktadır. Yıllardır İlkin Türkçe, felsefe, sufizm, ezoterizm ve spiritüalizm konularında araştırmalar sürdürmekte olup değişik konularda konferanslar vermekte ve makaleler yayınlamaktadır.
 


Kadınların Tarihteki Önemi  - 6 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 17:00 Papatya Salonu

Günümüzden yaklaşık 40,000 yıl öncesinden başlayarak değişik bölgelerde ve farklı kültürlerde var olmuş kadınların toplumlarındaki önemli rollerini görsel olarak paylaşacağım. Asya’daki kadın şamanlardan ve Anadolu’daki anaerkil toplumlardan örnekler sunacağım. Anadolu’da kadın tanrıçaların önemine özellikle değineceğim. Bu görsel sunudan zevk alacağınız umarım.